Morten Krydsfeldt  Formand

Talsmand

Niels Marker Kasserer

Kontaktperson økonomi

Simon Darø Kristensen Næstformand

Ungdomsudvalget

Kontaktperson nye medlemmer børn/unge

Jan Kristoffersen (Frederiksberg BTK) Medlem