Jutlander Cup 2019 – Søndag d. 17. februar 2019

Jutlander CUP Bordtennis_2019

Invitations stævne

Søndag d. 17. februar 2018

Søndag: (Børn)

Mini Puslinge fra 2010 (tilmeldes som puslinge)

16 deltagere – kampstart ca. 9.30-finale ca. 13.30

Puslinge piger/drenge 2008 og 2009

16 deltagere – kampstart: ca. 9.30 – Finale ca. 13.30

Yngre piger/drenge 2006 og 2007

24 deltagere – kampstart: ca. 9.30 – Finale ca. 13.40

Piger/Drenge fra 2004 og 2005

16 deltagere – kampstart: ca. 9.30 – Finale ca. 13.20

Junior Piger/Drenge fra 2001, 2002, og 2003

16 deltagere – kampstart: ca. 9.30 – Finale ca. 13.20

Børn: Der spilles indledende puljer efter seedning – herefter spilles nye

puljer dvs. ettere mod ettere, toere mod toere, treere mod treere, fiere mod

fiere, herefter uddeles præmier.

http://bordtennisportalen.dk/DBTU/Turnering/TilmeldTurnering/#84044

Søndag: (Voksne)

Double/seniorer kl. 5 (max. 1499 ratingpoint):

8 par – kampstart ca. 12.00 – finale: 13.20

Double/seniorer åben (mere end 1499 ratingpoint):

8 par – kampstart ca. 12.00 – finale: 13.20

Senior/mænd kl. 5 (max. 1499 ratingpoint):

16 deltagere – kampstart: ca. 13.00 finale 16.00

Senior/kvinder kl. 2 (max. 1499 ratingpoint):

8 deltagere – kampstart: ca. 13.00 finale 16.00

Senior (mere end 1499 ratingpoint):

16 deltagere – kampstart: ca. 13.00 finale 16.00

 

 

 

http://bordtennisportalen.dk/DBTU/Turnering/TilmeldTurnering/#

Stævneledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen eller aflyse rækker ved for lille tilmelding.

KONDITIONER:

Stævnet er godkendt af DBTU og tæller med på DBTU´s ratingliste. Ratingopdateringen d. 31 januar 2019 er afgørende for deltagelse i rækkerne. Seedning finder sted i alle rækker på baggrund af ratingopdateringen d. 7 februar 2019. Deltagere må deltage i en række. For at undgå forsinkelser er der deltagermaksimum i alle rækker. Alle rækker fyldes op efter princippet om flest ratingpoint. Indskrivning til de enkelte rækker skal ske senest 30 minutter før rækkestart.

DRIVE IN:

Afhængigt af antallet af ordinære tilmeldinger vil der være drive-in pladser i nogle rækker. Tilmelding og betaling skal her ske senest 30 minutter før rækkens start.

PRÆMIER:

Børn: Pokaler uddeles til de bedst placerede – alle børn vil blive præmieret.

Voksne: Pokaler uddeles til de bedst placerede, samt medaljer og vine

STARTPENGE:

Singler børn: Dkr. 70,00.

Singler voksne: Dkr. 85,00.

Double/seniorer: Dkr.115,00 (pr. par).

Betaling skal ske ved tilmelding på www.bordtennisportalen.dk. Bemærk, at der pålægges et gebyr (mikrobetaling) på 10 Dkr. pr. række.

Drive in pladser koster startgebyr + Dkr. 40,00 pr. række. Forhåndstilmelding til drive-in pladser kan ske ved e-mail til nielsrudolfsen@outlook.dk.

TILMELDING:

På bordtennisportalen senest søndag 10. februar 2019.

Tilmeldinger modtaget efter denne dato betragtes som drive-in, hvorfor der ikke kan påregnes plads i de ønskede rækker. Tilmelding er bindende. Startpenge refunderes ikke efter d. 10. februar 2019.

LODTRÆKNING:

Lodtrækning foretages ved hjælp af TTC på dagen.

OPLYSNINGER:

Spørgsmål besvares af Niels Rudolfsen (+45 20282514 / nielsrudolfsen@outlook.dk).