Kategorier
Uncategorized

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BB/KBTK

indkaldelse-til-ordinaer-generalforsamling-i-cph-bordtennis_2016
Mødet afholdes onsdag d. 21. september 2016 kl. 18.00 i Grøndal Multicenter
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 1 stemmetæller
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, herunder: formand, næstformand, kasserer, der vælges for 1 år ad gangen.
7. Valg af 1 revisorer. Revisor vælges for 1 år ad gangen.
8. Evt.
På mødet vil der være mulighed for at høre mere om Penthouse CPH – Brønshøj Bordtennis og Københavns BTK’s fælles talent- og elitesamarbejde.
Af praktiske årsager beder vi om, at man tilmelder sig mødet senest mandag den 19. september. Tilmelding sendes til Lars Eckeroth (larseckeroth@gmail.com).